การสำรวจที่ดินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ดำเนินการสำรวจที่ดินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก #เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567