กำหนดออกรับบริจาคโลหิต

กำหนดออกรับบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2562 และวันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
#ประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก