กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ณ วัดวงษ์สวรรค์สุทธาวาส (วัดเต่าไหเหนือ) ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ผู้นำหมู่บ้าน ประชาชน ตำบลท่าสัก จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน โดย นายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ณ วัดวงษ์สวรรค์สุทธาวาส (วัดเต่าไหเหนือ) ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์