กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ได้มอบหมายให้นายวันชัย ศรีจันทร์ตรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วยสมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ณ หอประชุมอำเภอพิชัย