มอบวัสดุซ่อมแซมสร้างบ้าน จำนวน 11 หลังคาเรือน

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก มอบวัสดุซ่อมแซมสร้างบ้าน จำนวน 11 หลังคาเรือน ของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต