อบต.ท่าสัก ร่วมกับ รพ.สต. ตำบลท่าสัก อสม.ทำความสะอาด LQ. วัดเต่าไห? หมู่ที่3

อบต.ท่าสัก? ร่วมกับ? รพ.สต. ตำบลท่าสัก? อสม.? ทำความสะอาด? LQ. วัดเต่าไห? หมู่ที่3