โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร ปลูกต้นกล้าแห่งความดี ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” จิตอาสา กำจัดวัชพืชขุดลอกคลองดินระบายน้ำ หมู่ 5

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร ปลูกต้นกล้าแห่งความดี ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” จิตอาสา กำจัดวัชพืชขุดลอกคลองดินระบายน้ำ หมู่ 5 โดยมีนายชัยวัฒน์ พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วยปลัดอำเภอ,สมาชิกฯ, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, พนักงาน อบต.ท่าสัก และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณคลองดินระบายน้ำ หมู่ 5 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC