โครงการอำเภอพิชัย…ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน ธันวาคม 2564

โครงการอำเภอพิชัย…ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ วัดชำสอง หมู่ที่ 6 โดยมีนายสุรศักดิ์ วงษ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย ให้เกียรติมาเปิดโครงการ อำเภอพิชัย…ยิ้มเคลื่อนที่ และโครงการ อบต.สัญจร สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน