PIMTIS

สถาบันพระบรมราชชนก กลุ่มพัฒนาบุคลากร

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ สนับสนุนระบบการพัฒนาบุคลากร รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 2

สถานที่จัด สถาบันพระบรมราชชนก กลุ่มพัฒนาบุคลากร
วันที่อบรม 26/07/2017 - 26/07/2017
ระยะเวลา 1 วัน
จำนวนที่รับ 100 คน

ติดต่อเรา

 

 

025901815 


อาคาร ๒ ชั้น ๗ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ๑๑๐๐๐

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS