PIMTIS

สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา

โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม สู่จิตบริการภายใต้ อัตลักษณ์วิทยาลัยคุณธรรม รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1

สถานที่จัด สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา
วันที่อบรม 30/06/2017 - 02/07/2017
ระยะเวลา 3 วัน
จำนวนที่รับ 52 คน

ติดต่อเรา

nuchcha@hotmail.com 

 

0-7321-2863, 0-7321-6634 


91 ถ.เทศบาล 1 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS