PIMTIS

สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี

โครงการอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ รุ่นที่ 1

สถานที่จัด สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่อบรม 13/03/2017 - 17/03/2017
ระยะเวลา 5 วัน
จำนวนที่รับ 50 คน

ติดต่อเรา

sirinup@thaimail.com; scphub@scphub.ac.th  

 

0-45210-271-4 


วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS