ลำดับ รหัสหน่วยงาน ชื่อหนวยงาน เปิดหลักสูตร
1 991110 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระ 1
2 994000 วิทยาลัยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี 0
3 930000 สถาบันพระบรมราชชนก แก้วกัลยาสิกขาลัย 0
4 940000 สถาบันพระบรมราชชนก กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 0
5 970000 สถาบันพระบรมราชชนก กลุ่มวิจัย 0
6 920000 สถาบันพระบรมราชชนก กลุ่มพัฒนาบุคลากร 1
7 980000 สถาบันสถาบันพระบรมราชชนก กลุ่มพัฒนาการศึกษา 0
8 950000 สถาบันพระบรมราชชนก กลุ่มอำนวยการ 0
9 960000 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 0
10 991500 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ 1
11 990400 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ 1
12 992800 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 3
13 990700 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดนนทบุรี 1
14 991800 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง 0
15 993600 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดสุพรรณบุรี 0
16 992600 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี 1
17 993700 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี 1
18 993800 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 3
19 910000 วิทยาลัยวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข 5
20 991600 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา 4
21 993500 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา 1
22 991000 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง 0
23 993300 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดตรัง 2
24 992400 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา 1
25 992500 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานี 0
26 992100 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช 5
27 990100 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี 0
28 990600 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช 3
29 991700 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี 0
30 991400 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช 1
31 993400 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก 1
32 991200 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา 0
33 993000 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์ 0
34 990770 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ 2
35 990300 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 2
36 992900 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี 2
37 990500 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น 3
38 993100 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น 2
39 992700 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ 2
40 992300 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ 3
41 992000 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา 3
42 990200 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 0
43 990900 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชลบุรี 0
44 993200 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดชลบุรี 0
45 991300 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพระพุทธบาท 1
46 992200 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี 2
47 990800 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท 1
48 413000 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0
49 99AD00 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 13 0
50 99AC00 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 0
51 99AB00 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 11 0
52 99AA00 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 0
53 99A900 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 0
54 99A800 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 0
55 99A700 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 0
56 99A600 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6 0
57 99A500 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 5 0
58 99A400 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 0
59 99A300 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 3 0
60 99A200 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 0
61 99A100 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 0
62 99AA34 สสจ.อุบลราชธานี 0
63 99A361 สสจ.อุทัยธานี 0
64 99A253 สสจ.อุตรดิตถ์ 0
65 99A841 สสจ.อุดรธานี 0
66 99AA37 สสจ.อำนาจเจริญ 0
67 99A415 สสจ.อ่างทอง 0
68 99A839 สสจ.หนองบัวลำภู 0
69 99A843 สสจ.หนองคาย 0
70 99A932 สสจ.สุรินทร์ 0
71 99AB84 สสจ.สุราษฎร์ธานี 0
72 99A572 สสจ.สุพรรณบุรี 0
73 99A264 สสจ.สุโขทัย 0
74 99A417 สสจ.สิงห์บุรี 0
75 99A419 สสจ.สระบุรี 0
76 99A627 สสจ.สระแก้ว 0
77 99A574 สสจ.สมุทรสาคร 0
78 99A575 สสจ.สมุทรสงคราม 0
79 99A611 สสจ.สมุทรปราการ 0
80 99AC91 สสจ.สตูล 0
81 99AC90 สสจ.สงขลา 0
82 99A847 สสจ.สกลนคร 0
83 99AA33 สสจ.ศรีสะเกษ 0
84 99A842 สสจ.เลย 0
85 99A151 สสจ.ลำพูน 0
86 99A152 กลุ่มงานพัฒนาระบบริการ 0
87 99A416 สสจ.ลพบุรี 0
88 99A570 สสจ.ราชบุรี 0
89 99A621 สสจ.ระยอง 0
90 99AB85 สสจ.ระนอง 0
91 99A745 สสจ.ร้อยเอ็ด 0
92 99AC95 สสจ.ยะลา 0
93 99AA35 สสจ.ยโสธร 0
94 99A158 สสจ.แม่ฮ่องสอน 0
95 99AA49 สสจ.มุกดาหาร 0
96 99A744 สสจ.มหาสารคาม 0
97 99AB83 สสจ.ภูเก็ต 0
98 99A154 สสจ.แพร่ 0
99 99A267 สสจ.เพชรบูรณ์ 0
100 99A576 สสจ.เพชรบุรี 0
101 99A265 สสจ.พิษณุโลก 0
102 99A366 สสจ.พิจิตร 0
103 99AC93 สสจ.พัทลุง 0
104 99AB82 สสจ.พังงา 0
105 99A156 สสจ.พะเยา 0
106 99A414 สสจ.พระนครศรีอยุธยา 0
107 99AC94 สสจ.ปัตตานี 0
108 99A625 สสจ.ปราจีนบุรี 0
109 99A577 สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ 0
110 99A413 สสจ.ปทุมธานี 0
111 99A931 สสจ.บุรีรัมย์ 0
112 99A838 สสจ.บึงกาฬ 0
113 99A155 สสจ.น่าน 0
114 99AC96 สสจ.นราธิวาส 0
115 99A412 สสจ.นนทบุรี 0
116 99A360 สสจ.นครสวรรค์ 0
117 99AB80 สสจ.นครศรีธรรมราช 0
118 99A930 สสจ.นครราชสีมา 0
119 99A848 สสจ.นครพนม 0
120 99A573 สสจ.นครปฐม 0
121 99A426 สสจ.นครนายก 0
122 99A263 สสจ.ตาก 0
123 99A623 สสจ.ตราด 0
124 99AC92 สสจ.ตรัง 0
125 99A150 สสจ.เชียงใหม่ 0
126 99A157 สสจ.เชียงราย 0
127 99AB86 สสจ.ชุมพร 0
128 99A936 สสจ.ชัยภูมิ 0
129 99A318 สสจ.ชัยนาท 0
130 99A620 สสจ.ชลบุรี 0
131 99A624 สสจ.ฉะเชิงเทรา 0
132 99A622 สสจ.จันทบุรี 0
133 99A740 สสจ.ขอนแก่น 0
134 99A362 สสจ.กำแพงเพชร 0
135 99A746 สสจ.กาฬสินธุ์ 0
136 99A571 สสจ.กาญจนบุรี 0
137 99AD10 กรุงเทพมหานคร 0
138 99AB81 สสจ.กระบี่ 0
139 999999 สำนักบริหารกลาง กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 2
140 600000 กรมสุขภาพจิต 0
141 500000 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 0
142 400000 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0
143 800000 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 0
144 200000 กรมควบคุมโรค 0
145 700000 กรมอนามัย 0
146 300000 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 0
147 100000 กรมการแพทย์ 0
148 900000 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 0