การจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

การจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564
ณ วัดชำตก หมู่ที่ 8 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์