การเดินขบวนกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก เข้าร่วมเดินขบวนกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 ภายใต้กรอบแนวคิด “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันปละแก้ไขยาเสพติด ณ ที่ทำการอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์