การเปิดสถานที่กักกัน Local Quarantine (LQ) ระดับตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก

นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง นายก อบต.ท่าสัก ขอขอบพระคุณท่าน ส.ส. ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ท่าน ส.ส. กฤษณา
สีหลักษณ์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดสถานที่กักกัน Local Quarantine (LQ) ระดับตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก และได้มอบน้ำดื่ม กาแฟ เครื่องดื่มชูกำลัง หน้ากากอนามัย และ พัดลม สำหรับเจ้าหน้าที่ด่านหน้า/ผู้นำท้องถิ่น /ผู้นำท้องที่/รพ.สต./อสม./อปพร. ปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานที่กักกันระดับตำบลท่าสัก และมีรายนามผู้ร่วมบริจาคสมทบดังนี้ ????
1. วัดเต่าไห ม.3 พัดลม 4 ตัว
2. นายอุเทน สำราญจิตร พัดลม 10 ตัว
3. ประปาหมู่บ้านเต่าไห ม.3 พัดลม 3 ตัว
4. กองทุนหมู่บ้านเต่าไห ม.3 พัดลม 3 ตัว
5. ครอบครัวสิมมา พัดลม 2 ตัว
6. ร้านเจนแอร์หัวสะพานบ้านเต่าไห ม.3 น้ำดื่ม 5 แพค
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคมา ณ โอกาสนี้