กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567