กิจกรรม “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ร่วมกันจัด ” ณ วัดชำหนึ่ง ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์