งานฌาปนกิจศพ นายวันชัย เจ๊กจั่น

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ร่วมงานฌาปนกิจศพ นายวันชัย เจ๊กจั่น (พ่อนายจักรพันธ์ เจ๊กจั่น) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานในองค์กร ณ วัดชำสอง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์