งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 07.30 น.
นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก มอบหมายให้ นายวันชัย วันชัยศรีจันทร์ตรา รองนายกอบต.ท่าสัก พร้อมด้วยสมาชิกฯ และข้าราชการเข้าร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 เพื่อให้เห็นความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นอันเป็นรากฐานอันสำคัญ ของการปกครองระบบประชาธิปไตย
โดยมีนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี ณ พระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระปิยมหาราช ลานอเนกประสงค์ริมน่าน ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์