จัดกิจกรรม “การแสดงเจตจำนงของคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก จัดกิจกรรม “ร่วมใจ ประกาศเจตนารมณ์” และ กิจกรรม “ต่อต้านคอร์รัปชั่น” เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก