ตรวจเยี่ยมสถานที่กักกัน LQ (Local Qaurantine) ในเขตตำบลท่าสัก

นายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย ตรวจเยี่ยมสถานที่กักกัน LQ (Local Qaurantine) ในเขตตำบลท่าสัก