ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสักเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม พิธีอัญเชิญเถ้าอัฐิพระยาวิชัยดาบหัก เพื่อประดิษฐานในปรางค์ ณ อนุสรณ์สถานบ้านเกิดพรนะยาวิชัยดาบหัก (บ้านห้วยคา) หมู่ที่ 9 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย ณ

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น. ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสักเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม พิธีอัญเชิญเถ้าอัฐิพระยาวิชัยดาบหัก เพื่อประดิษฐานในปรางค์ ณ อนุสรณ์สถานบ้านเกิดพรนะยาวิชัยดาบหัก (บ้านห้วยคา) หมู่ที่ 9 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย ณ หอประชุมอำเภอพิชัย โดยมี นายวันชัย ศรีจันทร์ตรา พร้อมด้วยสมาชิกฯ ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก