นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ออกพื้นที่เข้าร่วม โครงการบ้านพอเพียงชนบท ปี 2564

นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ออกพื้นที่เข้าร่วม โครงการบ้านพอเพียงชนบท ปี 2564 โดยมี นายปรีชา สมชัย นายอำเภอพิชัย ให้เกียรติมอบอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือน แก่ผู้เดือดร้อน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564