นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง นายก อบต.ท่าสัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ต้อนรับท่าน สส.ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย สส.กฤษณา สีหลักษณ์

นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง นายก อบต.ท่าสัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ต้อนรับท่าน สส.ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย สส.กฤษณา สีหลักษณ์ ที่ลงพื้นที่ ณ สถานที่กักกันผู้มีกลุ่มเสี่ยงสูงโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 วัดเต่าไห หมู่ที่ 3 พร้อมกับมอบน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ อสม.และผู้ถูกกักตัว จำนวน 100 แพ็ค