ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประจำปี 2566

  1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสสายทาง อต.ถ.35-003 สายบ้านเต่าไหใต้ หมู่ที่ 4 บ้านเต่าไหใต้ ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสสายทาง อต.ถ.35-002 สายเนินกว้าว หมู่ที่ 7 บ้านร้องมะแพบ ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสสายทาง อต.ถ.35-004 สายซอยพุ่มพวง หมู่ที่ 5 บ้านชำหนึ่ง ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)