ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อต.ถ.001 สายเต่าไห หมู่ที่ 3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อต.ถ.001 สายเต่าไห หมู่ที่ 3