ประชารัฐร่วมใจ ชาวเต่าไหใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมจัดงาน “ประชารัฐร่วมใจ ชาวเต่าไหใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 ณ วัดเต่าไห หมู่ที่ 3 ต. ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ เวลา 08.30 น. โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี