ประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเต่าไหเหนือ

นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง นายก อบต.ท่าสัก พร้อมด้วย นางสมคิด ทองกระสัน ผอ.รพ.สต.ท่าสัก ออกพื้นที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเต่าไหเหนือ เพื่อรับทราบปัญหาและสร้างความเข้าใจในการใช้สถานที่เป็นศูนย์กักกันกลุ่มเสี่ยง Local Quarantine (LQ) สำหรับกักกันผู้ที่เดินทางข้ามจังหวัดในเขตพื้นที่สีแดง สำหรับผู้ป่วยที่มีผลการตรวจเป็น บวก (Positive )
*********************************************
เพียงแค่ล้างมือบ่อยๆ กิน ร้อน ช้อนกลาง ก็ช่วยลดและป้องกันโรคโควิด-19
ด้วยความปรารถนาดีจาก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก