พิธีบำเพ็ญกุศล

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเจริญพระพทุธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้วยอำเภอพิชัยได้รับแจ้งจากจังหวัดอุตรดิตถ์ว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดดุยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพทุธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ จึงขอเชิญท่านและบุคลากรเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในวันอังคารที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ 2560 เวลา 17.30 น. ณ วัดมหาธาตุ หมูที่ 3 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์