พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น. นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อนำไปดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ให้แก่ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อไป