มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบของกลุ่มผู้ติดเชื้อ และกลุ่มผู้กักตัว Home lsolation ในเขตพื้นที่ตำบลท่าสัก หมู่ที่ 1-10 จำนวน 22 ราย

นายชัยวัฒน์ พุ่งพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ขอขอบพระคุณ นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ สส.พรรคเพื่อไทย และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ให้เกียรติมอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบของกลุ่มผู้ติดเชื้อ และกลุ่มผู้กักตัว Home lsolation ในเขตพื้นที่ตำบลท่าสัก หมู่ที่ 1-10 จำนวน 22 ราย