มอบบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจำนวน 10 หมู่

นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ออกพื้นที่มอบบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565