มอบห้องน้ำและถุงยังชีพ

วันจันทร์ ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอพิชัย และกิ่งกาชาดอำเภอพิชัยนายอำเภอมอบห้องน้ำและถุงยังชีพให้แก่ นายเสมียน สุกสีทอง อายุ 70 ปี บ้านเลขที่  78  หมู่ที่ 6 บ้านชำสอง ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ. อุตรดิตถ์