มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน มีนาคม

วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2562
กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน มีนาคม 2562 หมู่ที่ 1-10 ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์