มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

วันพุธ ที่ 1 พฤษภาคม 2562
กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 หมู่ที่ 1-10 ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์