มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน มีนาคม 2563

วันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563
กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน มีนาคม 2563 หมู่ที่ 1-10 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์