ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565

นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกและแสดงความกตัญญูกตเวทีในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ณ หน้าที่ว่าการอำเภอพิชัย