วันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น.นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอพิชัย และกิ่งกาชาดอำเภอพิชัยพร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสักและผู้นำชุมชนมอบเงินสงเคราะห์และวัสด

วันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น.นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอพิชัย และกิ่งกาชาดอำเภอพิชัยพร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสักและผู้นำชุมชนมอบเงินสงเคราะห์และวัสดุ/อุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้ านผู้สูงอายุ คนพิการ ให้แก่ นายเสมียน สุกสีทอง อายุ 70ปี บ้านเลขที่ 78 ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53220