อปพร. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. ประจำปี 2561

วันที่ 22 มีนาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก  ได้จัดส่ง อปพร. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. ประจำปี 2561 เพื่อแสดงความเข้มแข็ง – ความรัก ความสามัคคี ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ณ สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ (หมอนไม้)

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC