ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน กันยายน 2561

วันอังคาร ที่ 4 กันยายน 2561
กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน กันยายน 2561 หมู่ที่ 1-10 ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์