เข้าร่วมพิธีเปิดงานบ้านเกิดถิ่นกำเนิดพระยาพิชัยดาบหัก ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 18.00 น. นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก เข้าร่วมพิธีเปิดงานบ้านเกิดถิ่นกำเนิดพระยาพิชัยดาบหัก ประจำปี 2565 ณ บ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก