เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562
นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพิชัย และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการและพลเมืองที่ดี ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา