โครงการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก

นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก จัดโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก “หลักสูตร” ดีและสุข (D-HAPPY) เพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ตั้งแต่วันที่ 23-26 พฤษภาคม 2567 ณ ศาลาไทยบีช ประจวบคีรีขันธ์