โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ปลูกต้นไม้เพิ่มเติม ปลูกซ่อมแซม รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ถางหญ้า ดายหญ้า สืบเนื่องจากโครงการท้องถิ่นสามัคคี พลิกฟื้นปฐพีให้ร่มเย็น เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมตาม “โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565”