โครงการ กีฬาสีสัมพีนธ์เพื่อการเรียนรู้ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น.
นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก เป็นประธานเปิดพิธีโครงการ กีฬาสีสัมพีนธ์เพื่อการเรียนรู้ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
พร้อมด้วยสมาชิกฯ ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยจัดกิจกรรมงานกีฬาแบ่งเป็น 3 สี สีเหลือง,สีชมพู, สีส้ม