Month: ธันวาคม 2022

โครงการท้องถิ่นท้องที่สามัคคี พลิกฟื้นปฐพีให้ร่มเย็น

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ร่วมกันปลูกต้นไม้ใน โครงการท้องถิ่นท้องที่สามัคคี พลิกฟื้นปฐพีให้ร่มเย็น “กิจกรรมปลูกต้นไม้” ณ บ้านเกิดท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก

รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น 2 มิถุนายน 2564

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2566

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอพิชัย