Month: สิงหาคม 2023

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ประจำเดือนสิงหาคม 2566

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ปลูกต้นไม้ ณ บริเวณ วัดเต่าไหเหนือ หมู่ที่ 1 และ วัดภักดีราษฎร์บูรณาราม (วัดท่าสัก)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566 นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ห้องประชุมอำเภอพิชัย

กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว.จังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว.จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ วัดชำตก หมู่ที่ 8 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีทีมหมอมาให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่

กิจกรรมถวายเทียน 9 วัด เนื่องในวันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียน 9 วัด เนื่องในวันเข้าพรรษา

 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมอำเภอพิชัย