Month: ตุลาคม 2023

23 ตุลาคม 2566 “วันปิยมหาราช”

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2566 นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

การสำรวจที่ดินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ดำเนินการสำรวจที่ดินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก #เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567

13 ตุลาคม 2566 “วันนวมินทรมหาราช”

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2566 นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “วันนวมินทรมหาราช” ณ หอประชุมอำเภอพิชัย

จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ประจำเดือนตุลาคม 2566

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก #จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา #ประจำเดือนตุลาคม 2566 ณ วัดชำหนึ่ง ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

การออกสำรวจ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ภาษีป้าย ประจำปี2567

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก
ขอความร่วมมือเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสักอำนวยความสะดวก และให้ข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่พนักงานสำรวจ #เพื่อประโยชน์ในการจักทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการประเมินต่อไป
โดยพนักงานสำรวจจะออกพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 16 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ออกพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ออกพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำ สร้างความเสียหายให้แก่ประชน บ้านหนองเจริญ หมู่ที่ 10 ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเกษตรกร งดการปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง

กรมทรัพยากรน้ำที่ 9 โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเกษตรกร งดการปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง