Month: มีนาคม 2024

เจ้าหน้าที่ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ได้มอบหมายภารกิจให้นางสาวรุจิรา โลหะจันที หัวหน้าสำนักปลัดและ เจ้าหน้าที่ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

“วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567”

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 07.00 น. นายชัยวัฒ์ พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ร่วมถวายสักการะและกล่าวสดุดีฯ และถวายพานพุ่ม เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567” ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยะมหาราช ลานอเนกประสงค์ริมน่าน

 

กีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2567

ภาพกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2567 ณ สนามหน้าที่ทำการเทศบาลตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

กีฬามวลชนท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอพิชัย ครั้งที่ 16 ประจำปี 2567

ภาพบรรยากาศ งานกีฬามวลชนท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอพิชัย ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2567

งานนมัสการหลวงพ่อโตและของดีเมืองพิชัย ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ร่วมพิธีเปิดงานนมัสการหลวงพ่อโตและของดีเมืองพิชัย ประจำปี 2567