ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องที่ อต.ถ.35-002 สายบ้านชำตก หมู่ที่ 8

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องที่ อต.ถ.35-002 สายบ้านชำตก หมู่ที่ 8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง ของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าสัก หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง ของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าสัก หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.35-002 สายบ้านชำตก หมู่ที่ 8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.35-002 สายบ้านชำตก หมู่ที่ 8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อต.ถ.001 สายเต่าไห หมู่ที่ 3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อต.ถ.001 สายเต่าไห หมู่ที่ 3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาร่วมใจ 1 หมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาร่วมใจ 1 หมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าสัก หมู่ที่ 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าสัก หมู่ที่ 1

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าสัก หมู่ที่ 1 (ดู : 144)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าสัก หมู่ที่ 1 (ดู : 144)